Révérend Joseph Gerald Bataille

Radio Yahve Nissi Online

La Radio Yahve Nissi est actuellement déconnectée.

Soyez des nôtres partout!

Derniers Tweets

  • 2013-07-19

    Femme aveugle recouvrant la vue

    Femme aveugle recouvrant la vue

  • 2003-07-11

    Kominyon gate - Yon denye chans_Part II

    Relasyon'w ak Bondye se sa ki pi enpòtan, toujou goumen pou'w pa janm gate sa. Pèson pa ka kache devan je Bondye, e nenpòt sa ou ta fè ki mal oswa byen, je Bondye ap toujou rete sou ou. Kache pou moun, men pa janm kite la wont fè’w kache pou Bondye.

✔ Coeur à Coeur 💗💗💗

Donations

Activités recentes

Participez avec nous dans les prochains événements!!!