Podcasts

  • BONDYE kreye'w pou yon rezon

    Li pwobab pou manman’w ak papa’w pat genyen’w nan plan yo – Men BONDYE li menm, te gentan vle’w epi kreye’w nan lespri’l byen avan lemond te egziste. E si li kreye’w, okenn pwoblèm ou rankontre sou wout ou pap ka tiyew. Sal kòmanse nan ou a, lap fini’l.