Sispann blame lot moun pou echek ou, cheche yon solisyon

Sispann blame lot moun pou echek ou, cheche yon solisyon

Relasyon'w ak Bondye se sa ki pi enpòtan, toujou goumen pou'w pa janm gate sa. Pèson pa ka kache devan je Bondye, e nenpòt sa ou ta fè ki mal oswa byen, je Bondye ap toujou rete sou ou. Kache pou moun, men pa janm kite la wont fè’w kache pou Bondye.

À propos du messager

img
: Admin EDPCH

Admin EDPCH